Welkom op de internetpagina '90 Jaar FMC'.

Door op een periode te klikken in de tijdbalk aan de bovenzijde van de pagina kun je alle hoofdstukken van '90 Jaar FMC' doorbladeren.

Aan de onderzijde van ieder hoofdstuk kun je klikken op 'fotogalerij' en kun je genieten van foto's uit de negentigjarige geschiedenis van de Friesche Motorclub.

 

 

 

 

 

Voor meer informatie:

Friesche Motorclub

Postbus 223

8901 BA Leeuwarden

 

Samenstelling & redactie:

Wiebe Arts & Wim Taal

 

© 2004

Alle rechten voorbehouden

Wim Taal Media

Friesche Motorclub

 

Ten geleide

Sinds 1914, het oprichtingsjaar van de Friesche Motorclub (FMC), is er veel veranderd in de samenleving. Veranderingen in algemene zin, zoals een sterk toegenomen welvaart voor eenieder, maar ook veranderingen in meer specifieke zin, zoals een enorme groei van de motormobiliteit. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat de FMC hierin een voor Friesland belangrijke rol heeft gespeeld.

Toen het bestuur van de FMC ons vroeg om ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging een boekje en een internetpagina samen te stellen, was dan ook onze eerste gedachte de veranderingen die de FMC in de loop der jaren heeft ondergaan te plaatsen in het licht van de veranderingen die in de samenleving plaatsvonden op politiek, economisch, sociaal, infrastructureel en cultureel vlak, want de FMC kreeg er direct of indirect mee te maken. Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen díe gebeurtenissen weer te geven, die duidelijk maken dat de FMC een levende vereniging was en is, die zich in het midden van het maatschappelijk leven bevindt.

De inhoud van '90 Jaar FMC' bestaat uit de wetenswaardigheden, anekdotes en foto's over en van de FMC die ons inziens het beste beeld van de vereniging weergeven. Daarnaast hebben we gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit het Nederland en Friesland van de beschreven periode opgenomen. Deze hebben tot doel een beeld te schetsen van de maatschappelijke omgeving waarin de FMC verkeerde. Verder hebben we een vijftal periodes onderscheidden. Om te beginnen de periode 1914-1930, van de oprichting aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog tot de economische malaise, vervolgens de periode 1931-1945, van bijna-ondergang tot herwonnen vrijheid, aansluitend de periode van 1946 tot 1960, van langzaam herstel tot voorzichtige bloei, daarna de periode van 1961 tot 1980, van bloei, auto's, brommers en stagnatie en ten slotte de periode van 1981 tot 2004, van stagnatie tot wasdom. Dat de pieken en dalen binnen de FMC nagenoeg gelijke voet houden met maatschappelijke ontwikkelingen, mag geen verbazing wekken.

Op deze internetpagina staat veel over de geschiedenis van de FMC en haar leden. Maar nog meer staat er niet op. We hebben niet al het beschikbare materiaal kunnen opnemen, dat zou hebben geresulteerd in een boekwerk dat nauwelijks meer in een motorkoffer zou passen. Maar we hopen u met onze selectie een goed beeld te kunnen geven van de rijke en veelbewogen geschiedenis van de oudste nog bestaande motorclub van Nederland: de Friesche Motorclub.

Wiebe Arts & Wim Taal.