Het bestuur

Het bestuur van de Friesche Motorclub is een toegewijde en enthousiaste groep motorliefhebbers.

Samen met veel vrijwilligers organiseren zij veel evenementen, waaronder  toertochten en de jaarlijkse motor elfstedentocht. Ook in het winterseizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd.

Marjilde Wittekoek

Voorzitter

Marjilde is sinds 2017 voorzitter en woordvoerster van de club. Ze leidt zo’n 12 bestuursvergaderingen in het jaar. Daarnaast bezoekt Marjilde, als afgevaardigde van de club, ongeveer 4 vergaderingen elders in het land. Tevens is zij vice-penningmeester.

Marcel van der Vlies

Secretaris

Marcel is secretaris van de club sinds februari 2018. Hij houdt zich o.a. bezig met de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en het opmaken van het jaarverslag. Tevens houdt hij zich bezig met de ledenadministratie .

Hein Groeneveld

Penningmeester

Hein is bestuurslid en penningmeester van de club sinds februari 2016. Hij richt zich op de financiële aspecten van onze club. Tevens is hij lid van de toercommissie.

Ruud van den Bosch

Algemeen bestuurslid

Ruud is algemeen bestuurslid sinds februari 2019 en houdt zich o.a. bezig met materiaal- en terreinbeheer voor de Elfstedentocht.

Vacature

Kandidaat bestuurslid

Lijkt het je leuk om plaats te nemen in het bestuur van de Friesche Motorclub ? Neem dan contact met ons op. Het eerste jaar ben je kandidaat bestuurslid en kun je ervaren of het iets voor je is. Stuur een email naar voorzitter@frieschemotorclub.nl

Eelke Dijkstra

Redactie clubblad

Eelke is columnist en eindredacteur van het clubblad

Harm Schrage

Redactie clubblad

Harm houdt zich bezig met de redactie van het clubblad en is bij de meeste mensen bekend als de ‘razende reporter’

Gerrit Buwalda

Redactie clubblad

Gerrit houdt zich evenals Harm Schrage bezig met de redactie van het clubblad

Egbert Bergsma

Toercommissie lid

Egbert is lid van de toercommissie .

Tranquilla van den Bosch

Acquisiteur

Tranquilla is onze acquisiteur en onderhoudt de contacten met sponsors en adverteerders voor onze club.

Natacha van der Vlies

Social media beheer

Natacha beheert de website en de Facebookpagina van de club.

Menu