Geschiedenis

Per periode hebben we een beetje de geschiedenis van onze mooie club proberen te beschrijven. Verder is er een link naar de mini-site “90 jaar Friesche Motorclub” waarbij de eerste jaren van de club beschreven worden.

De eerste jaren 1914 – 1940

De Friesche Motorclub (FMC) kent een roemrijke en mooie geschiedenis. De vereniging werd op 30 juli 1914 onder het genot van een “jonkje” in het Oranje Bierhuis te Leeuwarden opgericht.

Aangezien dit tijdens de Eerste Wereldoorlog was, werden veel activiteiten beknot. Toch kunnen we uit oude foto’s in ons archief opmaken, dat men nog wel over wat brandstof kon beschikken. Hierdoor bleek het toch nog mogelijk om af en toe enkele ritten te organiseren.

De start van de ritten vond gewoonlijk plaats vanaf De Klanderij, een hotel aan het Zuiderplein te Leeuwarden. Na afloop van de rit werd daar dan ook nog een etentje geserveerd.

Na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd de FMC een soort provinciale toeristenbond. Waarschuwingsborden werden bijvoorbeeld op de Schrans te Leeuwarden geplaatst met het opschrift: max. snelheid 15 km.

Ook deed de FMC aan voorlichting omtrent verkeersregels via toegezonden stukken in de pers.

De activiteiten van de club zetten zich gedurende de twintiger jaren voort met als jaarlijks

topevenement de Elfstedentocht.

1940 – 2004

In 1940 werd voorlopig de laatste Elfstedentocht gehouden. De deelname bedroeg 100 rijders. De aanwezigheid van een rijder “helemaal uit Amsterdam” gold als een bijzonderheid.

In het eerste naoorlogse jaar waren de leden van de FMC opgewonden en vol dadendrang. De vijf ritloze jaren moesten snel worden gecompenseerd met ritten en wedstrijden en wel op korte termijn. Jammer genoeg was er buiten de overheid gerekend. Zolang die haar gedachten vooral liet bepalen door de problemen van de wederopbouw en de daarmee samenhangende verdeling van schaarse middelen als benzine, was het nagenoeg niet mogelijk een rijvergunning te krijgen. Daarnaast hadden veel leden geen motor meer en een vervangend exemplaar was nauwelijks te bemachtigen.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd er veel vergaderd en in 1947 kreeg de FMC uiteindelijk opnieuw vergunning voor een Elfstedentocht. Het aantal deelnemers bedroeg toen maar liefst 300.

In 1961 ging het goed met Friesland en haar inwoners. De jaren van wederopbouw lagen in het verleden en de blik kon op het plezierige heden en de nog plezieriger schijnende toekomst worden gericht. De FMC, nog altijd voorgezeten door de heer Jager, werd voortgesleept in de vaart der volkeren en onderging gestaag doch onontkoombaar een ingrijpende transformatie. Deze transformatie, die hieronder zal worden beschreven, werd vooral veroorzaakt door de sterk toegenomen welvaart en de daarmee samenhangende veranderingen in consumptiegedrag en vrijetijdsbesteding.

De FMC groeide uit tot een actieve club en verwierf steeds meer leden. Ook de Elfstedentocht voor auto’s en motoren trok elk jaar grote belangstelling uit alle delen van het land en zelfs uit het buitenland.

2004 -2020

in aanmaak….

Nieuws

Onze Sponsors:

Motorkleding
Menu