Lid worden

Lid worden van onze club kan altijd en geeft je een aantal voordelen waaronder:

  • voorrang bij inschrijving Elfstedentocht
  • 4 keer per jaar het FMC clubbladen
  • gezellige bijeenkomsten
  • gratis deelname aan FMC toertochten
  • deelname aan de winter evenementen

Lid worden kan via de website en kost € 20,– per kalender jaar voor rijdende leden. Voor Duo leden en donateurs is dit bedrag € 10,–. Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te geschieden via de secretaris.

Lid worden van de Friesche Motorclub

Nieuws

Onze Sponsors:

Motorkleding
Menu