Nieuws vanuit het Bestuur

Door het Corona-virus staan de clubactiviteiten nog steeds op een laag pitje. Voorzichtig zijn we wel weer gestart met het aanbieden van een aantal clubritten waarvan vorige week de eerste rit was.

Toch waren er ontwikkelingen binnen het bestuur waar we mee aan de slag zijn geweest. Marcel van de Vlies heeft namelijk aangegeven te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Uiteraard hebben we Marcel zijn verzoek gerespecteerd en zijn zijn taken naar het zittende bestuur overgedragen.
Na intern overleg zijn we actief op zoek gegaan naar een nieuwe bestuurs-kandidaat.

Gelukkig vonden we al snel Roelof Smit (foto hieronder) bereid om het bestuur te komen versterken, waar we uiteraard zeer blij mee zijn!
In overleg met Roelof en Wieger is besloten dat Roelof de taken als Penningmeester zal oppakken en Wieger als Secretaris zal gaan functioneren.

Hierbij willen we Marcel erg veel dank zeggen voor het vele werk wat hij voor de Friesche Motorclub heeft gedaan gedurende zijn bestuursperiode. Hij blijft bereid om waar nodig ons met ‘raad en daad’ bij te staan!

Namens het Bestuur

Onze Sponsors:

Motorkleding
Menu